Zpřesnění judikatury NSS k úplatnému nabytí vlastnického práva k bytové jednotce v rodinném domě

Finanční správa zveřejnila stanovisko k rozsudku Nejvyššího správního soudu (NSS) týkající se prvního úplatného nabytí vlastnického práva a souvisejícího osvobození od daně.


Nejvyšší správní soud dospěl k tomu, že v zákonném opatření senátu o dani z nabytí nemovitých věcí byla opomenuta skutečnost, že by se osvobození mělo vztahovat i na bytové jednotky v rodinném domě. Finanční správa rozsudek akceptovala a bude podle něj postupovat. Nově tedy je osvobozena první úplata k bytové jednotce v rodinném domě také, pokud právní účinky vkladu do katastru nemovitostí vznikly do 30. 10. 2019.

Contact Us

Harnol & Partners, s.r.o.
Nad koupadly 1027/1b
CZ – 142 00, Prague 4

The Czech Republic

Identification Number

IČO: 24666793


Commercial Registration Number DIČ : CZ24666793

The company is listed in Commercial Register of Prague Municipal Court, Section C, Insert 164615

© 2018 by Harnol & Partners, s.r.o.