Změny zákona o dani z nemovitých věcí (č. 338/1992 Sb.)

Od ledna 2020 jsou osvobozeny od daně z nemovitých věcí krajinné prvky, které jsou v evidenci ekologicky významných prvků před 1. 1. 2020. Jedná se o skupiny dřevin, stromořadí, travnaté údolnice, meze, příkopy či mokřady.


Zdroj: www.finacnisprava.cz


Contact Us

Harnol & Partners, s.r.o.
Nad koupadly 1027/1b
CZ – 142 00, Prague 4

The Czech Republic

Identification Number

IČO: 24666793


Commercial Registration Number DIČ : CZ24666793

The company is listed in Commercial Register of Prague Municipal Court, Section C, Insert 164615

© 2018 by Harnol & Partners, s.r.o.