Změny ve mzdách a daních pro rok 2020


 • Dochází k nárůstu minimální mzdy na částku 14 600 Kč/ měsíc a 87,30 Kč hodina. Rovněž dochází ke změně minimálních sazeb pro zaručenou mzdu. Ve vazbě na zvýšení minimální mzdy se zvyšuje příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí minimálně na 8,73 Kč/hod.

 • Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění je 14 600 Kč/ měsíc a minimální výše pojistného 1 971 Kč.

 • Průměrná mzda pro účely důchodového pojištění se zvyšuje na 34 835 Kč. V návaznosti na to dochází ke zvýšení maximálního vyměřovacího základu pro odvody pojistného na sociální zabezpečení a to na 1 672 080Kč.

 • Solidární zvýšení zálohy daně se uplatní při překročení částky 139 340Kč v kalendářním měsíci.

 • Daňové zvýhodnění na první dítě zůstává ve stejné výši jako v roce 2019 a činí 1 267 Kč/ měsíc, 15 204 Kč za rok.

 • V souladu se zvýšením minimální mzdy v roce 2020 se zvyšuje sleva za umístění dítěte na částku 14 600 Kč za každé vyživované dítě. Potvrzení o zaplaceném školkovném musí obsahovat údaj o zápisu zařízení do školského rejstříku nebo evidence poskytovatelů nebo datum vzniku jeho živnostenského oprávnění.

 • Zvyšují se minimální zálohy u osob samostatně výdělečně činných – minimální záloha na zdravotní pojištění bude od roku 2020 činit 2 352 Kč a na důchodové pojištění pro hlavní činnost bude od roku 2020 činit 2 544 Kč.

 • S účinností od 1.1.2020 dojde ke spuštění eNeschopenky, která představuje zásadní zjednodušení toku informací mezi nemocnými, lékaři, zaměstnavateli a českou správou sociálního zabezpečení v oblasti dočasné pracovní neschopnosti (DPN). Klasické papírové formuláře budou nahrazeny elektronickou komunikací.

 • Spolu s další vlnou EET dojde ke snížení daně z přidané hodnoty (DPH) z 21 na 10 % u některých výrobků a služeb. K poklesu DPH dojde například u vodného a stočného, kadeřnických a holičských služeb, knih, stravovacích služeb (včetně točeného piva) či oprav obuvi a jízdních kol.

 • Ve 4. čtvrtletí roku 2020 by měl být Ministerstvem financí spuštěn nový projekt Moje daně. Tzv. online finanční úřad bude nabízet například automatické vyplňování daňových formulářů a jejich podávání, osobní daňový kalendář na míru či jednoduchý přístup bez zdlouhavých autorizací.

 • S účinností od 1.1.2020 se zvyšuje rodičovský příspěvek na 300 000 Kč na nejmladší dítě v rodině, u vícerčat na 450 000 Kč.

 • Měsíční limit pro umístění dětí do 2 let v předškolní péčí se od 1. 1. 2020 zvýší na 92 hodin.

 • Od 1.1.2020 nabývá účinnosti nová vyhláška o změně tuzemského stravného a o změně základní sazby zahraničního stravného v cizí měně a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

 • Nově se zvyšuje sazba základní náhrady za 1 km jízdy za používání silničních motorových vozidel podle § 157 odst. 4 zákoníku práce u jednostopých vozidel a tříkolek nejméně 1,10 Kč a u osobních silničních motorových vozidel nejméně 4,20 Kč.

Contact Us

Harnol & Partners, s.r.o.
Nad koupadly 1027/1b
CZ – 142 00, Prague 4

The Czech Republic

Identification Number

IČO: 24666793


Commercial Registration Number DIČ : CZ24666793

The company is listed in Commercial Register of Prague Municipal Court, Section C, Insert 164615

© 2018 by Harnol & Partners, s.r.o.