Změny sazeb DPH od 1. 7. 2020

Č. j. 38742/20/7100-20116-050822


Na základě zákona č. 299/2020 Sb. dochází v tomto roce již k druhé novele v sazbách daně u daně z přidané hodnoty. Změny byly provedeny na základě pandemie koronaviru SARS-CoV-2 a jsou účinné od 1. 7. 2020


Byla rozšířena příloha 2a u služeb podléhající druhé snížené 10% sazbě dani, přibyly tyto činnosti:

  • pozemní hromadná pravidelná doprava, osobní doprava lyžařskými vleky

  • ubytovací služby

  • vstupné na představení, do divadel, do cirkusů, do kin, na koncerty, do muzeí…

  • vstupné na sportovní události, použití krytých i nekrytých sportovních zařízení, služby související s provozem rekreačních parků a pláží

  • služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní


Zdroj: www.financnisprava.cz


Contact Us

Harnol & Partners, s.r.o.
Nad koupadly 1027/1b
CZ – 142 00, Prague 4

The Czech Republic

Identification Number

IČO: 24666793


Commercial Registration Number DIČ : CZ24666793

The company is listed in Commercial Register of Prague Municipal Court, Section C, Insert 164615

© 2018 by Harnol & Partners, s.r.o.