Změny sazeb DPH od 1. 5. 2020

Č. j. 2735/20/7100-20116-050822


Na základě novely č. 256/2019 Sb. se mění zákon o evidenci tržeb (č. 112/2016 Sb.) a dále zákon o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) s účinností od 1. 5. 2020.


Nově byly do přílohy 2a s druhou sníženou 10% sazbou mimo jiné přidány tyto služby:


  • úprava a rozvod vody (dodání pitné vody vodovodem)

  • odvádění a čištění odpadních vod

  • stravovací služby, podávání nápojů za daných podmínek

  • půjčování nebo nájem knih, novin, časopisů

  • opravy jízdních kol

  • kadeřnické a holičské služby a další.


Důležité je v tomto případě rozlišení poskytování služby a dodání zboží. Pokud je podávání jídla určeno s sebou anebo je připravováno v kiosku či stánku bez zázemí, jedná se o dodání zboží.


Obdobně se to určuje u podávání nápojů. Pokud je nealkoholický nápoj či čepované pivo podáváno v rámci restaurační služby, je uplatněna 10% sazba daně. Naopak, pokud je podáváno s sebou, zde jsou sazby diferencovány dle různých druhů zboží. Nealkoholické nápoje jsou zdaněny 15% sazbou a alkoholické nápoje 21% sazbou.


Současně s novelou došlo k pozastavení elektronické evidenci tržeb do 31. 12. 2020.


Zdroj: www.financnisprava.cz


Contact Us

Harnol & Partners, s.r.o.
Nad koupadly 1027/1b
CZ – 142 00, Prague 4

The Czech Republic

Identification Number

IČO: 24666793


Commercial Registration Number DIČ : CZ24666793

The company is listed in Commercial Register of Prague Municipal Court, Section C, Insert 164615

© 2018 by Harnol & Partners, s.r.o.