Změna v zasílání rozhodnutí v žádostech o vrácení DPH z Bulharska

Nově žadatel či zástupce obdrží zprávu z adresy noreplyVATRefund@nra.bg, rozhodnutí bude zasláno na e-mailové adresy, které jsou uvedeny v žádosti. Žadatel navíc obdrží odkaz na přístup k rozhodnutí, který bude aktivní 14 dní po odeslání rozhodnutí. Pokud si jej neaktivuje, bude mu zaslána upomínka, která bude aktivní po stejnou dobu. Po aktivování bude žadateli odeslána informace o řádném oznámení rozhodnutí, které bude ke stažení po dobu 20 dní.


Zdroj: www.financnisprava.cz


Contact Us

Harnol & Partners, s.r.o.
Nad koupadly 1027/1b
CZ – 142 00, Prague 4

The Czech Republic

Identification Number

IČO: 24666793


Commercial Registration Number DIČ : CZ24666793

The company is listed in Commercial Register of Prague Municipal Court, Section C, Insert 164615

© 2018 by Harnol & Partners, s.r.o.