Zasílání zboží do Velké Británie od 1. 1. 2021

Velká Británie zavede od 1. 1. 2021 nové podmínky pro zboží, které bude prodávané zahraničními subjekty koncovým spotřebitelům ve Velké Británii. Po skončení přechodného období v rámci Brexitu, bude důležitá částka 135 liber. Nebude-li hodnota zboží bez přepravy anebo pojištění převyšovat daný limit, prodejce se bude muset zaregistrovat k DPH ve Velké Británii a zároveň s tím bude účtovat britskou DPH. Náležitostí také bude povinnost uvést ve zjednodušené faktuře informaci o tom, že britská DPH byla účtována prodejcem. Vyvaruje se tím dvojího zdanění. Zásilky do limitu 135 liber též budou osvobozeny od cla.


V případě překročení limitu budou platit stejná pravidla jako nyní.

Contact Us

Harnol & Partners, s.r.o.
Nad koupadly 1027/1b
CZ – 142 00, Prague 4

The Czech Republic

Identification Number

IČO: 24666793


Commercial Registration Number DIČ : CZ24666793

The company is listed in Commercial Register of Prague Municipal Court, Section C, Insert 164615

© 2018 by Harnol & Partners, s.r.o.