Termín pro podání a zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí bez sankcí

Na základě Liberačního balíčku III a prominutí daně, či příslušenství daně, nastalo prodloužení lhůt sankcí a správních poplatků. Pokud u daně z nabytí nemovitých věcí dojde ke lhůtě pro stanovení daně mezi 31. 3. 2020 až 30. 11. 2020, je prominuto příslušenství daně vztahující se k pozdnímu podání daňového přiznání a pozdní úhradě daně. Avšak daň musí být uhrazena a daňové přiznání musí být podáno do 31. 12. 2020.


Zdroj: www.financnisprava.czContact Us

Harnol & Partners, s.r.o.
Nad koupadly 1027/1b
CZ – 142 00, Prague 4

The Czech Republic

Identification Number

IČO: 24666793


Commercial Registration Number DIČ : CZ24666793

The company is listed in Commercial Register of Prague Municipal Court, Section C, Insert 164615

© 2018 by Harnol & Partners, s.r.o.