Senát neschválil zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Senát neschválil návrh zákona, který ruší daň z nabytí nemovitých věcí. Současně s jejím zrušení má dojít ke zpětným účinkům, kdy se povinnost platit daň nemá vztahovat na subjekty daně, kteří provedli vklad na katastr nejpozději v prosinci 2019. Dále by mělo dojít k prodloužení časového testu z prodeje nemovitých věcí k vlastnímu bydlení u daně z příjmů z 5 na 10 let.


Poslanecká sněmovna by zrušení měla znovu projednat v průběhu září.

Contact Us

Harnol & Partners, s.r.o.
Nad koupadly 1027/1b
CZ – 142 00, Prague 4

The Czech Republic

Identification Number

IČO: 24666793


Commercial Registration Number DIČ : CZ24666793

The company is listed in Commercial Register of Prague Municipal Court, Section C, Insert 164615

© 2018 by Harnol & Partners, s.r.o.