Revize katastru nemovitostí

Katastrální úřad pokračuje v revizi katastru nemovitostí. V souvislosti s přeměřením a změnou výměry či druhu pozemku v katastru nemovitostí může vzniknout povinnost podat přiznání a zaplatit daň, jejíž splatnost je do 31. ledna následujícího kalendářního roku. Při neodvedení daně může vzniknout příslušenství daně ve formě pokuty či úroků z prodlení.


Zdroj: www.financnisprava.czContact Us

Harnol & Partners, s.r.o.
Nad koupadly 1027/1b
CZ – 142 00, Prague 4

The Czech Republic

Identification Number

IČO: 24666793


Commercial Registration Number DIČ : CZ24666793

The company is listed in Commercial Register of Prague Municipal Court, Section C, Insert 164615

© 2018 by Harnol & Partners, s.r.o.