Oprava základu daně u pohledávek nepřihlášených do insolvenčního řízení

STC (C-146/19)


Evropský soudní dvůr rozhodl ve sporu mezi slovinskou společností a tamním správcem daně týkající se opravy základu DPH u pohledávek. Soud se usnesl nad tím, že lze provést opravu základu daně z přidané hodnoty u pohledávky v případě, že prokáže, že byla nevymahatelná, ale nepřihlásil ji do insolvenčního řízení. Snížení základu daně tak má být umožněno za předpokladu, že věřitel prokáže, že jsou jeho pohledávky nevymahatelné.

Contact Us

Harnol & Partners, s.r.o.
Nad koupadly 1027/1b
CZ – 142 00, Prague 4

The Czech Republic

Identification Number

IČO: 24666793


Commercial Registration Number DIČ : CZ24666793

The company is listed in Commercial Register of Prague Municipal Court, Section C, Insert 164615

© 2018 by Harnol & Partners, s.r.o.