Novela zákona o DPH od 1. 1. 2020

Na základě směrnice Rady 2006/112/ES dochází ke změně zákona o dani z přidané hodnoty vážící se k Přiřazení přepravy u řetězových dodání zboží v rámci Evropské unie, Dodání a pořízení zboží v rámci režimu skladu (call off stock/konsignační sklady), Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu a Důkazní prostředky pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu.


Zejména se jedná o zpřísnění kontroly dokladů v rámci přepravy zboží do JČS, kdy musí být vystaveny osobami nezávislými na prodávajícím i kupujícím. Dále musí být jasná identifikace DIČ odběratele.


(aktualizace: vyšlo ve Sbírce zákonů 31. 7. 2020, účinnost od 1. září 2020, ustanovení § 89 odst. 3 až 20 od 1. ledna 2022)


Zdroj: www.financnisprava.cz


Contact Us

Harnol & Partners, s.r.o.
Nad koupadly 1027/1b
CZ – 142 00, Prague 4

The Czech Republic

Identification Number

IČO: 24666793


Commercial Registration Number DIČ : CZ24666793

The company is listed in Commercial Register of Prague Municipal Court, Section C, Insert 164615

© 2018 by Harnol & Partners, s.r.o.