Informace pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku

Generální finanční ředitelství vydalo pro osoby povinné k dani neusazené v tuzemsku informaci, která obsahuje základní fakta o registraci k dani z přidané hodnoty a dalších povinnostech, které osobám povinným k dani neusazeným v České republice vyplývají ze zákonů upravujících správu DPH. Zvláštní pozornost je věnována povinnostem při zasílání zboží, typicky při prodeji zboží prostřednictvím internetu osobám v České republice, pro které pořízení zboží není předmětem daně. Informaci najdete na https://www.financnisprava.cz/assets/cs/prilohy/d-seznam-dani/Info_DPHregistrace_neus.osoby.pdf

Contact Us

Harnol & Partners, s.r.o.
Nad koupadly 1027/1b
CZ – 142 00, Prague 4

The Czech Republic

Identification Number

IČO: 24666793


Commercial Registration Number DIČ : CZ24666793

The company is listed in Commercial Register of Prague Municipal Court, Section C, Insert 164615

© 2018 by Harnol & Partners, s.r.o.