Informace ke změnám sazeb DPH u tepla a chladu

Updated: Oct 1, 2020

Č. j. 100087/19/7100-20116-050822


Od 1. 1. 2020 se mění sazba daně z přidané hodnoty u tepla a chladu z důvodu novely zákona č. 80/2019 Sb. Nyní se budou danit druhou sníženou sazbou – 10 %, sazba dodání teplé vody však zůstává stejná.


Generální finanční ředitelství pak upozorňuje na správné určení dne uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP), které se zejména určuje ke dni odečtu z měřicího zařízení. Pouze v případech, kdy se spotřeba zjišťuje odlišně než odečtem, lze DUZP určit ke dni zjištění skutečné spotřeby.


Dále při změně sazeb vzniká rozdíl při vyúčtování záloh. Pravidlo určuje rozdíl mezi základem daně z vyúčtování služeb a základem daně ze záloh. Rozdíl může být kladný či záporný. Pokud je rozdíl kladný a byla odečtena pouze jedna záloha, při odečtu se uplatní sazba ke dni DUZP. U záporného rozdílu se uplatní sazba daně, která byla při přijetí úplaty před DUZP. Při odečtu více záloh se postupuje takto: rozdíl vyjde kladný – sazby daně u záloh zůstávají stejné jako při přijetí úplat. Při záporném rozdílu (přeplatku) se použije sazba daně u zálohy, která se vrací (postupuje se od konce).Zdroj: www.financnisprava.cz


Contact Us

Harnol & Partners, s.r.o.
Nad koupadly 1027/1b
CZ – 142 00, Prague 4

The Czech Republic

Identification Number

IČO: 24666793


Commercial Registration Number DIČ : CZ24666793

The company is listed in Commercial Register of Prague Municipal Court, Section C, Insert 164615

© 2018 by Harnol & Partners, s.r.o.