Informace k vymezení způsobů potvrzování dokladů o prodeji zboží při vracení DPH

Č.j.: 107611/19/7100-20118-050432


Generální finanční ředitelství informuje o vracení DPH zahraničním fyzickým osobám plátcem daně dle ZDPH § 84. Podmínky se týkají zahraničních fyzických osob (nebo jiných osob, pokud jednají ve prospěch zahraniční fyzické osoby), které vyvážejí zboží do třetích zemí a zároveň bylo nakoupeno v tuzemsku.


Celní úřad musí potvrdit podmínky o prvním vyhotovení dokladu o prodeji zboží nebo elektronicky – přes datovou zprávu nebo přes termální otisk digitálního razítka (QR kód), který plátce následně ověří v systému. Dále může být učiněno pouze v případě, že plátce uskutečnil zdanitelné plnění a zároveň je jeho povinnost prokázat nárok na vrácení daně. Nárok může být uplatněn nejdříve v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo.

Contact Us

Harnol & Partners, s.r.o.
Nad koupadly 1027/1b
CZ – 142 00, Prague 4

The Czech Republic

Identification Number

IČO: 24666793


Commercial Registration Number DIČ : CZ24666793

The company is listed in Commercial Register of Prague Municipal Court, Section C, Insert 164615

© 2018 by Harnol & Partners, s.r.o.