Informace k úhradě povinných testů na COVID-19

Na základě pandemie SARS-CoV-2 a výdajů a nákladů spojených s pandemií, Finanční správa vydala informace k daňové uznatelnosti u subjektů daně.


U zaměstnavatele (plátce) jsou náklady na povinný test na COVID-19 zaměstnanců povinným výdajem na základě nařízení vlády jako daňově uznatelné dle zákona o daních z příjmů. Pokud se u zaměstnanců jedná o povinné plnění ze strany zaměstnavatele, tento příjem není předmětem daně.


Pokud u podnikatele povinný test na COVID-19 souvisí s výkonem podnikatelské činnosti, jedná se o daňově uznatelný výdaj.Contact Us

Harnol & Partners, s.r.o.
Nad koupadly 1027/1b
CZ – 142 00, Prague 4

The Czech Republic

Identification Number

IČO: 24666793


Commercial Registration Number DIČ : CZ24666793

The company is listed in Commercial Register of Prague Municipal Court, Section C, Insert 164615

© 2018 by Harnol & Partners, s.r.o.