Informace GFŘ k uplatňování DPH u poukazů


Generální finanční ředitelství vydalo informaci ohledně pravidel pro uplatňování DPH u poukazů.

Z důvodu implementace směrnice Rady (EU) 2016/1065 ze dne 27. června 2016, kterou se mění směrnice o dani z přidané hodnoty, pokud jde o zacházení s poukazy, se stanovují nová harmonizovaná pravidla pro uplatňování DPH u plnění, která jsou zcela nebo částečně hrazena prostřednictvím poukazů. V ustanovení §15 zákona o DPH se vymezují základní pojmy (poukaz, jednoúčelový poukaz, víceúčelový poukaz, vydání poukazu), v ustanovení §15a se stanoví základní pravidla pro uplatňování DPH v případě jednoúčelového poukazu a v ustanovení 15b se dále stanoví základní pravidla pro uplatňování DPH u víceúčelových poukazů. Nová pravidla se také promítají do ustanovení §21,§36,§74,§79a.


Zdroj: www.financnisprava.cz

Contact Us

Harnol & Partners, s.r.o.
Nad koupadly 1027/1b
CZ – 142 00, Prague 4

The Czech Republic

Identification Number

IČO: 24666793


Commercial Registration Number DIČ : CZ24666793

The company is listed in Commercial Register of Prague Municipal Court, Section C, Insert 164615

© 2018 by Harnol & Partners, s.r.o.