eNeschopenka – velké změny v oblasti dočasné pracovní neschopnosti od 1.1.2020

Updated: Dec 19, 2019

S účinností od 1.1.2020 dojde k zásadnímu zjednodušení toku informací mezi nemocnými, lékaři a zaměstnavateli v oblasti dočasné pracovní neschopnosti (DPN).


Hlavní změny týkající se nemocného zaměstnance

  • Zaměstnanec navštíví lékaře, který jej vyšetří, a pokud zjistí, že je neschopen vykonávat své zaměstnání, vystaví eNeschopenku prostřednictvím lékařského software či přes bezplatnou webovou aplikaci na ePortálu ČSSZ.

  • Lékař elektronicky zašle hlášení o vzniku DPN příslušné OSSZ. Elektronicky lékař zasílá také změny, potvrzení trvání či ukončení DPN.

  • Lékař zároveň vytiskne Průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce, který slouží pro záznamy kontrol ze strany lékaře či OSSZ a pro vyznačení potvrzení o trvání DPN a rozhodnutí o ukončení DPN. Zároveň může tento průkaz sloužit k prokázání existence DNP a jejího trvání předložením zaměstnavateli. Při skončení DNP si však pojištěnec průkaz ponechá.

  • Pojištěnec musí jakýmkoliv způsobem svého zaměstnavatele neprodleně informovat o překážce v práci (obecná pracovněprávní povinnost). Ze strany zaměstnance je to jediná povinnost, protože touto změnou odpadá povinnost zasílat zaměstnavateli jednotlivé součásti propisovacího formuláře.

Hlavní změny a nové povinnosti týkající se zaměstnavatele

  • Zaměstnavatel již nebude přijímat od zaměstnance a dále předávat OSSZ doklady potřebné k výplatě nemocenského. U ostatních dávek nemocenského pojištění se stávající postupy nemění.

  • Po 14 dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti je zaměstnavatel povinen zaslat příslušné OSSZ tiskopis „Příloha k žádosti o dávku“, a to v elektronické formě. Podklady pro provádění srážek z dávek nemocenského pojištění bude možné zasílat stejně jako dosud (elektronicky či v papírové podobě).

  • Do přílohy k žádosti o dávku bude zaměstnavatel nově uvádět informaci, jakým způsobem je zaměstnanci vyplácena mzda nebo plat (stejným způsobem se zpravidla bude zaměstnanci vyplácet nemocenské).

  • Při skončení dočasné pracovní neschopnosti bude zaměstnavatel příslušné OSSZ zasílat hlášení s údaji potřebnými pro výplatu poslední dávky nemocenského.

Pokud zaměstnavatel požádá o zasílání notifikací o DPN svých zaměstnanců (žádost lze podat elektronicky službou ePortálu ČSSZ), dojde po odeslání hlášení ošetřujícího lékaře ČSSZ zároveň i k zaslání notifikace zaměstnavateli do zvolené datové schránky zaměstnavatele. Okamžité zaslání notifikace bude podmíněno ztotožněním zaměstnavatele vybráním z údajů poskytnutých mu z registru ČSSZ. Jinak bude notifikace zaslána neprodleně po zpracování hlášení v systémech ČSSZ (po verifikaci údajů) a případném došetření zaměstnancem OSSZ.


Služby ePortálu ČSSZ jsou přístupné po přihlášení přes datovou schránku nebo portál NIA (občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem, uživatelský účet NIA). Zaměstnavatel může pověřit k využívání služeb ePortálu ČSSZ své zaměstnance nebo jiné subjekty (např. firmu, která mu zpracovává mzdy).Zdroj:

Česká správa sociálního zabezpečení – Změny v nemocenském pojištění od 1.1.2020, dne 23. 8. 2019 – eNeschopenka

Ministerstvo práce a sociálních věcí, 24. 5 . 2019

Contact Us

Harnol & Partners, s.r.o.
Nad koupadly 1027/1b
CZ – 142 00, Prague 4

The Czech Republic

Identification Number

IČO: 24666793


Commercial Registration Number DIČ : CZ24666793

The company is listed in Commercial Register of Prague Municipal Court, Section C, Insert 164615

© 2018 by Harnol & Partners, s.r.o.