Úrok z daňových odpočtů

č. j. 1 Afs 445/2019–47


Nejvyšší správní soud rozhodl ve věci úroku ze zadržovaných odpočtů. Rozsudek č. j. 1 Afs 445/2019–47 se zabývá tím, že úrok z odpočtu ve výši 1 % + repo sazba (účinný od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2020) je v rozporu s výkladem evropského práva. Nově se použije úrok 14 % + repo sazba od počátku čtvrtého měsíce po skončení daného zdaňovacího období.

Contact Us

Harnol & Partners, s.r.o.
Nad koupadly 1027/1b
CZ – 142 00, Prague 4

The Czech Republic

Identification Number

IČO: 24666793


Commercial Registration Number DIČ : CZ24666793

The company is listed in Commercial Register of Prague Municipal Court, Section C, Insert 164615

© 2018 by Harnol & Partners, s.r.o.